Egy gazdasági társaság vagyonvédelmének csak egy része az élőerős védelem, az objektumba be- és kilépő személyek és járművek ellenőrzése, az éjszakai járőrözés stb., továbbá az elektronikai és mechanikai biztonsági eszközök megléte. Napjainkban ezen túlmenően a vállalat teljes körű védelméhez nélkülözhetetlen, hogy a tulajdonos az alábbi kérdésekre hiteles, megnyugtató válaszokkal rendelkezzen:

  • Szerződött és jövőbeni partnerei milyen gazdasági háttérrel rendelkeznek, praxisukban történt-e szerződésszegés, ezzel összefüggő peres eljárás, bírósági elmarasztalás;
  • Saját üzleti titkaik megfelelően védettek-e? A management tagjainak megbízhatóságát ellenőrzi-e valaki (ki,
    mikor,milyen gyakorisággal), van-e érdekeltségük más hasonló profilú cégekben?
  • Gyanítható-e a management valamelyik tagjáról, hogy a konkurencia beépített embere?
  • A management bármely tagja magánéletében van-e olyan momentum, amelynek nyilvánosságra jutása a céget hátrányosan érintené, kompromittálná?
  • A cég bármely tagja követ-e el a társaság anyagi egzisztenciális sérelmére korrupciós cselekményt?
  • Hogyan hajtható be gyorsan és törvényes úton a követelés olyan partnertől, aki nem fizet, sőt felszámolás alatt áll? Annak megállapítása, hogy valóban fizetésképtelen, vagy csak megpróbál kibújni a fizetési kötelezettségek alól?

Biztonsági audit:

Napjainkban alapvető igénye a cégeknek, hogy mérjük a napi működés szintjén az elvi szabályozástól való eltérést. A szabályozás és a folyamatos ellenőrzések nyilvánvaló célja a gazdasági társaság leghatékonyabb működése. Az összehasonlító elemzés célja a biztonsági szolgálatok valós működésének feltárása, véleményformálás annak
minőségéről, a tevékenység elvárásokhoz igazítása.