Irodaházak, kiemelt objektumok védelme:

Az őrszemélyzet alapvető feladata közé tartozik az irodaházakban, kiemelt objektumokban
dolgozók életének, testi épségének védelme, az épületek tartozékainak, berendezéseinek és a közvetlen környezetében az épülethez tartozó vagyontárgyak (parkoló gépjármű) őrzése. Az őrzött vagyontárgyakat,
berendezéseket ért jogsértő támadások, cselekmények megelőzése, megakadályozása, a tetten ért elkövető (k) elfogása, hatóságoknak történő átadása. Egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor haladéktalanul a szükséges szakszerű intézkedések megtétele.(áramszünet, csőtörés, bomba-fenyegetés, tűzeset bekövetkezése stb.) Az őrszolgálat szabályzat alapján látja el feladatát, amely a Megbízó rendelkezéseit, módosításait, kiegészítéseit az
őrszolgálat minden tagjára nézve kötelezően tartalmazza.